Kurz matematiky

Katedra matematiky VŠP Jihlava připravuje v září 2018 matematický kurz, v němž si účastníci zopakují nebo prohloubí středoškolské učivo z matematiky, na které se na VŠP navazuje. Dále se zde naučí jednoduché matematické postupy, které na středních školách nejsou povinné.

Tento kurz se určen především těm, kteří se hodlají ucházet o studium oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy. V jiných oborech je matematika zastoupena ve formě volitelného předmětu nebo sekundárně jako pomůcka pro výpočty v jiných předmětech.

V jednotlivých lekcích se zaměříme na objasňování a procvičování vzorových příkladů partií středoškolské matematiky, které jsou při dalším studiu potřeba. (Zejména elementární funkce a jejich grafy, včetně různých posunů, jejich definiční obory a obory hodnot, úpravy výrazů, procvičování pravidel pro výpočty s mocninami a odmocninami, goniometrické výrazy a funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,…)

Z učiva, které na středních školách není povinné, ale na jehož znalosti není třeba vysokoškolské matematiky, se budou procvičovat matice, rozklady polynomů, grafy kuželoseček (analytická geometrie). Toto učivo bude v hodinách matematiky na VŠP hojně využívané.

Všichni účastníci obdrží elektronický studijní materiál.

Termín:
Kurz bude probíhat ve dvou skupinách

  • v úterky a čtvrtky 4. - 20. 9. 2018 odpoledne v čase 16:30 - 19:00 (celkem šest tříhodinových lekcí),
  • blokově jeden týden po 17. - čt 20. 9. 2018 dopoledne v čase 8:15 - 12:00 (dohromady 18 hodin),
  • blokově jeden týden po 10. - čt 13. 9. 2018 dopoledne v čase 8:15 - 12:00 (dohromady 18 hodin).

Všechny kurzy jsou již naplněny!!! 

Místo (učebna): bude upřesněno

Studenti, kteří podají přihlášku na naší školu a zaplatí poplatek spojený s přihláškou budou mít účast na přípravném kurzu zdarma.

Další informace poskytne S. Dvořáková, e-mail: stanislava.dvorakova@vspj.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU


Ukázka vzorové 1. písemky z Matematiky 1 (prezenční forma): VZOROVÁ PRVNÍ PÍSEMKA
V písemce se mohou objevit i příklady na určení definičního oboru funkce, ukázka takových příkladů je zde: Definiční obor
Vypracovaná vzorová písemka (prezenční forma).

Materiály týkající se vlastností a grafů elementárních (základních) funkcí: funkce.pdf

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz