Kurz matematiky

Katedra matematiky VŠP Jihlava připravuje v září 2020 matematický kurz, v němž si účastníci zopakují nebo prohloubí středoškolské učivo z matematiky, na které se na VŠPJ navazuje. Dále se zde naučí jednoduché matematické postupy, které na středních školách nejsou povinné.

Tento kurz se určen především těm, kteří se hodlají ucházet o studium oborů Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Cestovní ruch a Finance a řízení. V jiných oborech je matematika zastoupena ve formě volitelného předmětu nebo sekundárně jako pomůcka pro výpočty v jiných předmětech.

V jednotlivých lekcích se zaměříme na objasňování a procvičování vzorových příkladů partií středoškolské matematiky, které jsou při dalším studiu potřeba. Bude se jednat zejména o elementární funkce a jejich grafy, včetně různých posunů, jejich definiční obory a obory hodnot, úpravy výrazů, procvičování pravidel pro výpočty s mocninami a odmocninami, goniometrické výrazy a funkce, exponenciální a logaritmické rovnice apod.

Z učiva, které na středních školách není povinné, ale na jehož znalosti není třeba vysokoškolské matematiky, se budou procvičovat matice, rozklady polynomů, grafy kuželoseček (analytická geometrie). Toto učivo bude v hodinách matematiky na VŠPJ hojně využívané.

Všichni účastníci obdrží elektronický studijní materiál.

Termíny: (prezenční se uskuteční v učebně v budově VŠPJ, distanční přes ZOOM - je k nim potřeba dobré internetové připojení, mikrofon, reproduktory a případně kamera)

  1. prezenční odpoledne - út 25.8., čt 27.8., po 31.8., čt 3.9. - vždy 14:30-18:00
  2. prezenční odpolední - út 1.9. - pá 4.9. - vždy 13:00-17:00
  3. prezenční dopolední - po 24.8., út 25.8., po 31.8. - vždy 9:00-14:00 a po 7.9. 9:00-12:00
  4. distanční dopolední - po 7.9., st 9.9. - pá 11.9. - vždy 8:15-12:00
  5. distanční odpolední - čt 3.9., út  8.9., čt 10.9., út 15.9., čt 17.9. - vždy 18:00-20:45

Kurzy se otevřou v případě naplněnosti, tj. 10-20 studentů.

Místo (učebna): bude upřesněno e-mailem před začátkem kurzu

Přihlášky: kurzy jsou již naplněny a není možné přihlašování. 

Po přihlášení vám přijde potvrzující e-mail. Pokud se z nějakého důvodu (nemoc, pracovní povinnosti aj.) rozhodnete na kurz nenastoupit, oznamte to na níže uvedený e-mail, aby na uvolněné místo mohl nastoupit náhradník. Děkujeme.

Pokud se do začátku kurzů změní podmínky pro skupinovou výuku a budeme nuceni snížit počet účastníků, bude zohledněno datum a čas přihlášení účastníka.

Studenti, kteří podají přihlášku na naši školu a zaplatí poplatek spojený s přihláškou, budou mít účast na přípravném kurzu zdarma.

Další informace poskytne Stanislava Dvořáková, e-mail: stanislava.dvorakova@vspj.cz


Ukázka vzorové 1. písemky z Matematiky 1 (prezenční forma): VZOROVÁ PRVNÍ PÍSEMKA
V písemce se mohou objevit i příklady na určení definičního oboru funkce, ukázka takových příkladů je zde: Definiční obor
Vypracovaná vzorová písemka (prezenční forma).

Materiály týkající se vlastností a grafů elementárních (základních) funkcí: funkce.pdf

Tento projekt je spolufinancován EU.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz