Tvůrčí činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2021

Chalupová, M., Rojík, S., Kotoučková, H., & Kauerová, L. (2021). Food Labels (Quality, Origin, and Sustainability): The Experience of Czech Producers. Sustainability, Food Choice and Consumer Preferences, 13(1), 1-13. doi: 10.3390/su13010318
Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533
Novák, L., Malináková, K., Mikoska, P., Van Dijk, J., Děchtěrenko, F., Ptáček, R., & Tavel, P. (2021). Psychometric Analysis of the Czech Version of the Toronto Empathy Questionnaire. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5343. doi: 10.3390/ijerph18105343
Gurka, P., Baksi, Ö., Lang, J., & Méndez, O. (2021). Basis properties of Lindqvist-Peetre functions in L^r (0,1)(n). Revista Matemática Complutense, 30(1), 1-12. doi: 10.1007/s13163-016-0212-3
Gurka, P., & Hauer, D. (2021). More insights into the Trudinger–Moser inequality with monomial weight. Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 60(16), 1-27. doi: 10.1007/s00526-020-01890-7
Gurka, P., & Lang, J. (2021). Notes about 𝒔-numbers for a Sobolev type embedding of order 4 and for a higher order integral operator. Mathematische Nachrichten, 294(4), 731-747. doi: 10.1002/mana.202000206

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486
Pultarová, I., & Kubínová, M. (2020). Block Preconditioning of Stochastic Galerkin Problems: New Two-sided Guaranteed Spectral Bounds. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 8(1), 88-113. doi: 10.1137/19M125902X
Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

2018

Gurka, P., Lang, J., Méndez, O., & Baksi, Ö. (2018). Basis properties of p-exponential function of Lindqvist and Peetre type. Mathematical Inequalities & Applications, 21(4), 1003-10013. doi: 10.7153/mia-2018-21-68
Pultarová, I., & Plešinger, M. (2018). On the extreme eigenvalues of certain matrices of non-standard inner products of Hermite polynomials. Linear Algebra and Its Applications, 2018(546), 50-66. doi: 10.1016/j.laa.2018.02.003

2017

Pultarová, I., & Vaněk, P. (2017). Convergence theory for the exact interpolation scheme with approximation vector as the first column of the prolongator and Rayleigh quotient iteration nonlinear smoother. Applications of Mathematics, 62(1), 49-73. doi: 10.21136/AM.2017.0101-16

Článek v databázi SCOPUS

2020

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.
Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Řezníková, V., & Prokop, M. (2019). Case study of a psychotherapeutic programme for people with severe mental illness experience. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 21(2), 222-229. doi: 10.32725/kont.2019.025

2018

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2018). A profile of the organic produce consumer. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(4), 1043-1052. doi: 10.11118/actaun201866041043
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.
Dostál, J., Chalupová, M., Černá, M., & Prokop, M. (2018). International terrorism as a threat to student mobility. On the Horizon, 26(2), 1-12. doi: 10.1108/OTH-08-2017-0056
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.

2017

Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.
Chalupová, M., Dostál, J., Černá, M., & Prokop, M. (2017). Terrorist Attacks in the EU and their Impact on Short-Term Student Mobilities - Case of International Business Weeks Network. Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(Special Issue for INTE 2017), 82-90.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Factors Influencing Flight Delays of a European Airline. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1799-1807. doi: 10.11118/actaun201765051799
Blašková, V., Zámková, M., & Prokop, M. (2017). Differences Among Colleges from the Perspective of Labour Market Applicability in the Czech Republic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 915-922.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Increasing the Success Rate in Mathematics at the College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic) as a Result of the Implementation of Support Measures. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 142-150.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz