Tvůrčí činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2022

Dušek, J., Šimková, E., Fendrštátová, E., Šrám, R., Kotoučková, H., & Voráček, J. (2022). Possibilities of Influencing Procedural Pain Associated with Premature Newborn Retinopathy Screening with Oral Clonidine. Children, 9(11), 1-11. doi: 10.3390/children9111659
Ptáček, R., Vňuková, M., Děchtěrenko, F., Weissenberger, S., Kitzlerová, E., Ptáčková, H., & Anders, M. (2022). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Time Perception in Adults: Do Adults with Different ADHD Symptomatology Severity Perceive Time Differently? Findings from the National Czech Study. Medical Science Monitor, 28(e936849), 1-8. doi: 10.12659/MSM.936849
Dušek, J., Nedvědová, L., Scheinost, O., Hanzl, M., Kantorová, E., Fendrštátová, E., Šrám, R., Kotoučková, H., & Voráček, J. (2022). Frequency of Leiden Mutation in Newborns with Birth Weight below 1500 g. Healthcare, 10 (2022)(1), 865. doi: 10.3390/healthcare/10050865
Vňuková, M., Ptáček, R., Děchtěrenko, F., Raboch, J., Anders, M., & Goetz, M. (2022). Validity of the Czech Translation of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS). Frontiers in Psychology, MAY 5 2022(799344), 799344. doi: 10.3389/fpsyg.2022.799344
Parsons, S., Flavio, A., Děchtěrenko, F., Autorů, k., & Aczel, B. (2022). A community-sourced glossary of open scholarship terms. Nature Human Behaviour, 6(3), 312-318. doi: 10.1038/s41562-021-01269-4
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., & Stolín, R. (2022). Factors Affecting the International Flight Delays and Their Impact on Airline Operation and Management and Passenger Compensations Fees in Air Transport Industry: Case Study of a Selected Airlines in Europe. Sustainability, 14(22), 1-16. doi: 10.3390/su142214763
Rojík, S., Zámková, M., Chalupová, M., Pilař, L., Prokop, M., Stolín, R., Malec, K., Appiah-Kubi, S., Maitah, M., Dziekański, P., & Prus, P. (2022). Pre-COVID-19 Organic Market in the European Union-Focus on the Czech, German, and Slovak Markets. Agriculture, 12(1), 82. doi: 10.3390/agriculture12010082
Zámková, M., Rojík, S., Prokop, M., Činčalová, S., & Stolín, R. (2022). Czech Consumers' Preference for Organic Products in Online Grocery Stores during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 1-14. doi: 10.3390/ijerph192013316

2021

Gurka, P., & Lang, J. (2021). Notes about 𝒔-numbers for a Sobolev type embedding of order 4 and for a higher order integral operator. Mathematische Nachrichten, 294(4), 731-747. doi: 10.1002/mana.202000206
Chalupová, M., Rojík, S., Kotoučková, H., & Kauerová, L. (2021). Food Labels (Quality, Origin, and Sustainability): The Experience of Czech Producers. Sustainability, Food Choice and Consumer Preferences, 13(1), 1-13. doi: 10.3390/su13010318
Zámková, M., Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., Prokop, M., Stolín, R., Dziekański, P., & Maitah, M. (2021). Customer Preferences for Organic Agriculture Produce in the Czech Republic: 2016 and 2019. Agriculture, 11(10), 968. doi: 10.3390/agriculture11100968
Suchánek, P., Činčalová, S., Kotoučková, H., & Dvořáková, S. (2021). Business Financial Performance In The Context Of Customer Satisfaction Management. Quality - Access to Success, 22(185), 124-135. doi: 10.47750/QAS/22.185.17
Novák, L., Malináková, K., Mikoska, P., Van Dijk, J., Děchtěrenko, F., Ptáček, R., & Tavel, P. (2021). Psychometric Analysis of the Czech Version of the Toronto Empathy Questionnaire. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5343. doi: 10.3390/ijerph18105343
Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability, 13(10), nečíslováno. doi: 10.3390/su13105533
Gurka, P., & Hauer, D. (2021). More insights into the Trudinger–Moser inequality with monomial weight. Calculus of Variations and Partial Differential Equations, 60(16), 1-27. doi: 10.1007/s00526-020-01890-7
Činčalová, S., Suchánek, P., & Prokop, M. (2021). Modelling Customer Satisfaction with Food. QUALITY INNOVATION PROSPERITY /KVALITAINOVÁCIA PROSPERITA, 25(3), 65-84. doi: 10.12776/qip.v25i3.1618

2020

Pultarová, I., & Kubínová, M. (2020). Block Preconditioning of Stochastic Galerkin Problems: New Two-sided Guaranteed Spectral Bounds. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 8(1), 88-113. doi: 10.1137/19M125902X
Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

Článek v databázi SCOPUS

2022

Berková, K., Březinová, H., Frendlovská, D., Kubišová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., & Melas, D. (2022). Aspects Influencing the Provision of Internships by Czech Firms to Future Economists during Their Studies. Education Sciences, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100676
Gabrielová, J., Dubnová, M., Zámková, M., Černá, M., Řezníková, V., & Prokop, M. (2022). Characteristics of Long-Term Clients of Social Work in Municipalities in the Vysočina Region. Sociální práce, 22(1), 105-120.
Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Hrmo, R., & Krpálková Krelová, K. (2022). Pilot Research into the Perceived Importance of Educational Elements and an Application for Detecting Progress through the Perspective of Practice. Education Sciences. Technology Enhanced Education, 12(10), nečíslováno. doi: 10.3390/educsci12100669

2021

Berková, K., Kubišová, A., & Kolářová, D. (2021). Differences of Opinion among Students of Czech Higher Education Institutions on the Competences of Accountants Required by the Labour Market. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(5), 1009-1018. doi: 10.13189/ujaf.2021.090511
Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., & Kubišová, A. (2021). Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy, 11(4), 130-147. doi: 10.3991/ijep.v11i4.20821
Zámková, M., Střelec, L., Prokop, M., & Stolín, R. (2021). Flight Delay Causes at Selected Visegrad Group International Airports. European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT), 7(1), 91-108. doi: 10.11118/ejobsat.2021.003

2020

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281

2019

Řezníková, V., & Prokop, M. (2019). Case study of a psychotherapeutic programme for people with severe mental illness experience. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 21(2), 222-229. doi: 10.32725/kont.2019.025
Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.
Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2019). Factors Affecting Food Purchases in Vysočina Region with Focus on Regional Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 35-44. doi: 10.7160/aol.2019.110304.
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.

Odborná kniha

2021

Berková, K., Frendlovská, D., & Kubišová, A. (2021). Modely hodnocení rozvoje profesních a měkkých kompetencí v sekundárním vzdělávání. Praha: Extrasystem.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401