Katedra matematiky

Cesta: VŠPJ / Katedra matematiky / Výuka a předměty

Výuka a předměty

  • Finance a řízení

Matematika 1
Matematika 2
Matematický seminář
Pravděpodobnost a statistika - též v angl. verzi
Statistické metody - též v angl. verzi
GIS pro začátečníky
Matematika pro ekonomy
Finanční matematika
Pojišťovnictví a pojistná matematika
zpracování bakalářské práce
Matematika 1
Matematika 2

  • Počítačové systémy a Aplikovaná informatika

Matematika 1
Matematika 2
Základy lin. algebry
Matematika 3
Matematický seminář 1 a 2
Optimalizační metody
Fyzika

  • Cestovní ruch

Matematika 1
Matematika 2
Pravděpodobnost a statistika
Statistické metody

  • Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Biofyzika
Základy statistiky
Částečně: Výzkum v ošetřovatelství

Studijní plány a sylaby jednotlivých předmětů naleznete zde: