Výuka a předměty

  • Finance a řízení

Matematika 1
Matematika 2
Matematický seminář
Pravděpodobnost a statistika - též v angl. verzi
Statistické metody - též v angl. verzi
GIS pro začátečníky
Matematika pro ekonomy
Finanční matematika
Pojišťovnictví a pojistná matematika
zpracování bakalářské práce
Matematika 1
Matematika 2

  • Počítačové systémy a Aplikovaná informatika

Matematika 1
Matematika 2
Základy lin. algebry
Matematika 3
Matematický seminář 1 a 2
Optimalizační metody
Fyzika

  • Cestovní ruch

Matematika 1
Matematika 2
Pravděpodobnost a statistika
Statistické metody

  • Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Biofyzika
Základy statistiky
Částečně: Výzkum v ošetřovatelství

Studijní plány a sylaby jednotlivých předmětů naleznete zde:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz