Katedra matematiky
Publikováno: 12. 8. 2020 12:38
Autor: Mgr. Petra Horáčková

Služby katedry

Katedra matematiky pořádá následující kurzy

Kurz matematiky

Tento kurz se určen především těm, kteří se hodlají ucházet o studium oborů Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy. V jiných oborech je matematika zastoupena ve formě volitelného předmětu nebo sekundárně jako pomůcka pro výpočty v jiných předmětech. V jednotlivých lekcích se zaměříme na objasňování a procvičování vzorových příkladů partií středoškolské matematiky, které jsou při dalším studiu potřeba.

Prázdninová škola

Cílem je nabídnout studentům, kterým se nepodařilo z vybraných předmětů získat zápočet (pokud byl zápočet ukončením předmětu) nebo zkoušku ani na první/druhý opravný termín, další možnost odborného výkladu a procvičení látky a tím i další čas na přípravu k dodatečnému dalšímu termínu zápočtu či druhého/třetího opravného termínu zkoušky. Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...