Katedra matematiky
Publikováno: 1. 3. 2024 09:38
Autor: Mgr. Miroslav Hanáček

Vyrovnávací kurz matematiky

Katedra matematiky VŠPJ připravuje na srpen a září 2024 matematický kurz, v němž si účastníci zopakují nebo prohloubí středoškolské učivo z matematiky, na které se na VŠPJ navazuje. Dále se zde naučí jednoduché matematické postupy, které na středních školách nejsou povinné.

Tento kurz je určen především těm, kteří se hodlají ucházet o studium programů Aplikovaná informatika, Cestovní ruch a Finance a řízení (technicky zaměřené programy Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi mají v 1. semestru předmět Matematika 0, který je podobný tomuto kurzu). V jiných oborech je matematika zastoupena ve formě volitelného předmětu nebo sekundárně jako pomůcka pro výpočty v jiných předmětech.

V jednotlivých lekcích se zaměříme na objasňování a procvičování vzorových příkladů partií středoškolské matematiky, které jsou při dalším studiu potřeba. Bude se jednat zejména o elementární funkce a jejich grafy, včetně různých posunů, jejich definiční obory a obory hodnot, úpravy výrazů, procvičování pravidel pro výpočty s mocninami a odmocninami, goniometrické výrazy a funkce, exponenciální a logaritmické rovnice apod.

Z učiva, které na středních školách není povinné, ale na jehož znalosti není třeba vysokoškolské matematiky, se budou procvičovat matice, rozklady polynomů, grafy kuželoseček (analytická geometrie). Toto učivo bude v hodinách matematiky na VŠPJ hojně využívané.

Všichni účastníci obdrží elektronický studijní materiál.

Termíny: 

  • termíny budou zveřejněny nejpozději 1. 8. 2024

Rozsah: 20 vyučovacích hodin

Styl výuky: prezenční nebo distanční (přes ZOOM nebo MS Teams – je potřeba dobré internetové připojení, mikrofon, reproduktory, případně kamera)

Kurzy se otevřou v případě naplněnosti, tj. 10-25 studentů.

Místo (link): bude upřesněno e-mailem nejpozději dvě hodiny před začátkem kurzu (zapsaným studentům bude poslán vzkaz, který obdrží do školní e-mailové schránky)

Přihlášky: přihlásit se je možno přes Informační systém VŠPJ – v horním menu nabídka "Podpůrné kurzy" – od 1. 8. 2024

Pokud se z nějakého důvodu (nemoc, pracovní povinnosti aj.) rozhodnete na kurz nenastoupit, oznamte to na níže uvedený e-mail, aby na uvolněné místo mohl nastoupit náhradník. Děkujeme.

Studenti, kteří podají přihlášku na naši školu a zaplatí poplatek spojený s přihláškou, budou mít účast na přípravném kurzu zdarma.

Další informace poskytne Stanislava Dvořáková, e-mail: stanislava.dvorakova@vspj.cz


Ukázka vzorové 1. písemky z Matematiky 1 (prezenční forma): VZOROVÁ PRVNÍ PÍSEMKA
V písemce se mohou objevit i příklady na určení definičního oboru funkce, ukázka takových příkladů je zde: Definiční obor
Vypracovaná vzorová písemka (prezenční forma).

Materiály týkající se vlastností a grafů elementárních (základních) funkcí: funkce.pdf

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...