Katedra matematiky
Publikováno: 1. 3. 2024 09:49
Autor: Mgr. Miroslav Hanáček

Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Fotogalerie (1)
			logo
Otevřít fotogalerii

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době mezisemestrálního volna prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově v týdnu od 5. do 11. 2. 2024 (celkem 20 vyučovacích hodin). Výuka bude probíhat online. 

Skupina I:  5.-11. 2., pondělí 5. 2., úterý 6. 2 od 9:00 do 13:00, čtvrtek 8. 2. od 19:00 do 21:00, neděle 11. 2. od 16:00 do 20:00 pro předměty Matematika (CR, AI, FŘ), Matematika 2, Numerické metodyMatematické metody v ekonomii

Skupina II:  5.-8. 2., pondělí 5. 2., úterý 6. 2., čtvrtek 8. 2. od 16:00 do 20:00, středa 7. 2. od 8:00 do 12:00 pro předměty Matematika 0Matematický seminář a jako příprava na vstupní test z matematiky

Skupina III:  5.-8. 2., pondělí 5. 2., úterý 6. 2., čtvrtek 8. 2. od 16:00 do 20:00, středa 7. 2. od 8:00 do 12:00 pro předměty Aplikovaná statistika, Statistika 

Výuka bude probíhat online. Studenti se na kurz přihlašují v IS (sekce Podpůrné kurzy) od 22. 1. do 4. 2. do 15:00

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

 • Matematický seminář
 • Matematika (CR, AI, FŘ)
 • Matematika 2
 • Matematika 0
 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Numerické metody

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), získají po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky dodatečný termín zápočtu (POUZE U PŘEDMĚTŮ, KTERÉ KONČÍ ZÁPOČTEM) nebo zkoušky. Po splnění podmínky 100% aktivní účasti, bude studentovi automaticky prodlouženo zkouškové období do 31. 3. 2024.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů zakončených zkouškou studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou. 

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců
Studenti budou rozděleni do tří skupin (matematický seminář, ostatní matematické předměty a statistické předměty). V matematické skupině mohou být studenti více předmětů, budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů. 

Další informace poskytne RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., e-mail: hana.kotouckova@vspj.cz

Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

 • Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce prodlouženého zkouškového období.
 • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
 • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
 • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...