Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době zimních prázdnin prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat on-line v následujících dnech:

skupina I: 14. - 18. 2. (pondělí až pátek) od 8:30 do 12.00 

skupina II: 17. - 20. 2. (čtvrtek až neděle) od 9:00 do 13:30

Skupiny jsou rozděleny podle předmětů, viz níže.

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

 • Matematický seminář
 • Matematika 0
 • Matematika
 • Matematika 1 
 • Matematika 2
 • Matematické metody v ekonomii
 • Základy lineární algebry
 • Statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Statistika pro techniky

První skupina je pouze pro studenty, kteří mají zájem o předmět Matematický seminář, Matematika 0 nebo se chtějí připravit na vstupní písemku (všechny obory).

Druhá skupina je pro všechny ostatní studenty.

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), získají po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky dodatečný termín zápočtu (POUZE U PŘEDMĚTŮ, KTERÉ KONČÍ ZÁPOČTEM) nebo zkoušky. Po splnění podmínky 100% aktivní účasti, bude studentovi automaticky prodlouženo zkouškové období do 31. 3. 2022.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů  zakončených zkouškou studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. 
Studenti budou rozděleni do dvou skupin (matematické a statistické). V matematické skupině mohou být studenti všech předmětů, budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů.

Ukončení podání přihlášek: 12. 2. 2022.

Závaznou přihlášku lze vyplnit v informačním systému.

Další informace poskytne RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D., e-mail: jana.pasackova@vspj.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

 • Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce zkouškového období.
 • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
 • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
 • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
 • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz