Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době letních prázdnin prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově ve třetím a čtvrtém červencovém týdnu (celkem 20 vyučovacích hodin). 

Skupina I:  17.-20. 7. (pondělí až čtvrtek, každý den) od 8:00 do 12:00 pro předměty Matematika (CR, AI, FŘ), Matematika 1 (ATPP, AS), Základy lineární algebry a Matematické metody v ekonomii

Skupina II:  18.-25. 7. - ve dnech 18. 7., 24. 7.  a 25. 7. od 9:00 do 13:00, 20. 7. od 16:00 do 20:00 pro předmět Matematický seminář 

Skupina III:  18.-25. 7. - ve dnech 18. 7.24. 7.  a 25. 7. od 9:00 do 13:0020. 7. od 16:00 do 20:00 pro předměty Základy statistiky a Statistika pro techniky

Výuka bude probíhat online. Studenti se na kurz přihlašují v IS (sekce Podpůrné kurzy) do 15. 7. 2023. 

Výuka bude probíhat online. 

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

 • Matematický seminář
 • Matematika (FŘ, CR, AI)
 • Matematika 1
 • Matematické metody v ekonomii
 • Základy statistiky
 • Základy lineární algebry
 • Statistika pro techniky

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), získají po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky dodatečný termín zápočtu (POUZE U PŘEDMĚTŮ, KTERÉ KONČÍ ZÁPOČTEM) nebo zkoušky. Po splnění podmínky 100% aktivní účasti, bude studentovi automaticky prodlouženo zkouškové období do 31. 8. 2023.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů zakončených zkouškou studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou. 

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců
Studenti budou rozděleni do tří skupin (matematický seminář, ostatní matematické předměty a statistické předměty). V matematické skupině mohou být studenti více předmětů, budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů. Pokud se do první skupiny přihlásí velké množství studentů, mohou být někteří studenti (zejména předmětů Matematické metody v ekonomii, případně Základy lineární algebry) přesunuti do skupiny II nebo III. 

Další informace poskytne RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., e-mail: hana.kotouckova@vspj.cz

Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

 • Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do 31. 8. 2023.
 • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
 • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
 • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401