Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI A PRODLOUŽENÉMU ZKOUŠKOVÉMU OBDOBÍ BUDE PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA V LÉTĚ 2020 PŘESUNUTA NA ZAČÁTEK ZÁŘÍ.

Katedra matematiky VŠP Jihlava připravuje v době letních prázdnin prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově ve dnech (PŘEDBĚŽNÝ TERMÍN) 1. 9. - 4. 9. 2020, mezi 8:00 a 14:00 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Výuka bude v tomto termínu rozdělena do čtyř dnů. Přesný čas a dny výuky budou upřesněny po ukončení přihlašování.

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

  • MAS (zápočet),
  • Matematika 1 (MAT1C - zápočet, MAT1F - zkouška, xMAT1 - zkouška),
  • Matematika 2 (zkouška),
  • Statistika,
  • Aplikovaná statistika.

Studenti si po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky a tím i dalšího času na přípravu mohou zažádat o dodatečný termín zápočtu (MAS, MAT1C) nebo zkoušky (MAT1F, xMAT1, MAT2). V tomto případě je povinná 100% docházka.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů  zakončených zkouškou (tj. MAT1F, xMAT1 a MAT2), studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. Na druhou stranu je počet účastníků omezený kapacitou učebny.
Studenti budou rozděleni do dvou skupin (matematické a statistické). V matematické skupině mohou být studenti všech předmětů (MAS, MAT1, MAT2), budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů.

Ukončení podání přihlášek: 28. 8. 2020.

Závaznou přihlášku můžete vyplnit zde. (Odkaz bude k dispozici později.)

Další informace poskytne RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D., e-mail: jana.krejcova@vspj.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

  • zájemce o prázdninovou školu ještě v rámci řádného zkouškového období se může zapsat do prázdninové školy a případně podat žádost o prodloužení zkouškového období o tři týdny. Po závazném zápisu do prázdninové školy a vyhodnocení dalších podkladů může prorektor pro studium této žádosti vyhovět. V případě, že se bude jednat o 3. opravný termín, student může rovněž podat žádost rektorovi o udělení výjimky ze SZŘ (čl. 21, (7)). V případě uznané prázdninové školy může být student připuštěn k vykonání zápočtu nebo druhého opravného termínu zkoušky, v případě třetího opravného termínu může být student připuštěn, pouze pokud mu byla rektorem udělena výjimka ze SZŘ (čl. 21, (7)).  Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce prodlouženého zkouškového období (do konce třetího týdne prodloužení). Prodloužené zkouškové období se týká pouze daného předmětu.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
  • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz