Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době mezisemestrálního volna prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově od pondělí 13. 2. do čtvrtka 16. 2. 2023 (celkem 20 vyučovacích hodin). 

Skupina I:  13. - 16. 2. od 8:00 do 12:30 pro předměty Matematika (CR, AI, FŘ), Matematika 2 (ATPP, AS) a Matematické metody v ekonomii

Skupina II:  13. - 16. 2. od 13:30 do 18:00 pro předměty Matematika 0, Matematický seminář a jako příprava na vstupní test z matematiky

Skupina III:  13. - 16. 2. od 8:30 do 13:00 pro předměty Aplikovaná statistika (CR), Statistika pro techniky (ATPP, AS) a Statistika (FŘ)

Výuka bude probíhat online. Studenti se na kurz přihlašují v IS (sekce Podpůrné kurzy) do 9. 2. 2023

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

 • Matematický seminář
 • Matematika 0
 • Matematika
 • Matematika 2
 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Statistika pro techniky

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), získají po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky dodatečný termín zápočtu (POUZE U PŘEDMĚTŮ, KTERÉ KONČÍ ZÁPOČTEM) nebo zkoušky. Po splnění podmínky 100% aktivní účasti, bude studentovi automaticky prodlouženo zkouškové období do 30. 4. 2023.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů zakončených zkouškou studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou. 

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. 
Studenti budou rozděleni do tří skupin (matematický seminář, ostatní matematické předměty a statistické předměty). V matematické skupině mohou být studenti více předmětů, budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů. 

Další informace poskytne RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., e-mail: hana.kotouckova@vspj.cz

Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

 • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
 • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
 • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401