Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Katedra matematiky VŠP Jihlava připravuje v době zimních prázdnin prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově ve 4 dnech v termínu 18. 2. - 21. 2. 2021, mezi 12:00 a 16:30 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Výuka bude probíhat on-line.

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

  • MAS (zápočet),
  • Matematika 1 (MAT1C - zápočet, MATcr - zkouška, MAT1F - zkouška, xMAT1 - zkouška),
  • Matematika 2 (zkouška),
  • Statistika,
  • Aplikovaná statistika.

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), si mohou po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky zažádat o dodatečný termín zápočtu (MAS, MAT1C) nebo zkoušky (MAT1F, MATcr, xMAT1, MAT2). V tomto případě je povinná 100% aktivní účast.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů  zakončených zkouškou (např. MAT1F, MATcr, xMAT1 a MAT2) studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. 
Studenti budou rozděleni do dvou skupin (matematické a statistické). V matematické skupině mohou být studenti všech předmětů (MAS, MAT1, MAT2), budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů.

Ukončení podání přihlášek: 14. 2. 2021.

Závaznou přihlášku již nelze vyplnit.

Další informace poskytne RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D., e-mail: jana.pasackova@vspj.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

  • Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce zkouškového období.
  • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
  • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
  • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
  • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz