Prázdninová škola MATEMATICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době letních prázdnin prázdninovou školu matematických předmětů.

Výuka bude probíhat blokově ve 4 dnech v termínu 12. 7. –⁠ 15. 7. 2021 mezi 8:00 a 16:00 (celkem 20 vyučovacích hodin).

Výuka bude probíhat on-line. Přesný rozvrh a rozdělení skupin (dopolední/odpolední výuka) bude zveřejněn později.

Cílem je nabídnout další možnost studentům, kterým se nepodařilo získat ukončení v předmětu

 • Matematický seminář
 • Matematika 0
 • Matematika
 • Matematika 1 
 • Matematika 2
 • Matematické metody v ekonomii
 • Základy lineární algebry
 • Statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Statistika pro techniky

Studenti, kteří již vyčerpali všechny termíny (zápočtové, resp. zkouškové), získají po další možnosti odborného výkladu a procvičení látky dodatečný termín zápočtu (POUZE U PŘEDMĚTŮ, KTERÉ KONČÍ ZÁPOČTEM) nebo zkoušky. Po splnění podmínky 100% aktivní účasti, bude studentovi automaticky prodlouženo zkouškové období do 31. 7. 2021.

UPOZORNĚNÍ: U předmětů  zakončených zkouškou studenti již musejí mít zápočet splněný, lze žádat pouze o dodatečný termín zkoušky!

Do prázdninové školy se mohou zapsat i studenti, kteří si chtějí pouze zopakovat a procvičit látku v rámci daného předmětu a kteří již předmět úspěšně absolvovali nebo teprve absolvovat budou.

V prázdninové škole bude výuka daného předmětu probíhat pouze po naplnění minimálního počtu zájemců. 
Studenti budou rozděleni do dvou skupin (matematické a statistické). V matematické skupině mohou být studenti všech předmětů, budeme se snažit pokrýt potřeby všech studentů.

Ukončení podání přihlášek: 5. 7. 2021.

Závaznou přihlášku lze vyplnit v informačním systému.

Další informace poskytne RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D., e-mail: jana.pasackova@vspj.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.


Rámcová pravidla pro organizaci prázdninové školy na VŠPJ jsou následující:

 • Zápočet či opravný termín zkoušky proběhne do konce zkouškového období.
 • Minimální počet studentů ve skupině je 15, prorektor pro studium může v odůvodněných případech povolit otevření skupiny s méně než 15 studenty.
 • Podmínky zápisu studentů do prázdninové školy, náplň a rozsah (počet hodin) a podmínky úspěšného ukončení prázdninové školy určuje garant daného předmětu ve spolupráci s vedoucím katedry.
 • Lektorsky prázdninovou školu zajišťuje vedoucí příslušné katedry ve spolupráci s garantem daného předmětu.
 • K získání možnosti nároku na další termín zápočtu či na druhý opravný termín zkoušky musí student splnit předem stanovené podmínky v rámci účasti v prázdninové škole (aktivní přístup, plnění všech zadaných úkolů, docházka, …), o splnění podmínek a uznání prázdninové školy rozhoduje garant předmětu.

logo
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz