Vyrovnávací kurz matematiky

Katedra matematiky VŠPJ připravuje na září 2021 matematický kurz, v němž si účastníci zopakují nebo prohloubí středoškolské učivo z matematiky, na které se na VŠPJ navazuje. Dále se zde naučí jednoduché matematické postupy, které na středních školách nejsou povinné.

Tento kurz je určen především těm, kteří se hodlají ucházet o studium oborů Aplikovaná informatika, Cestovní ruch a Finance a řízení (technicky zaměřené obory Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi mají v 1. semestru předmět Matematika 0, který je podobný tomuto kurzu). V jiných oborech je matematika zastoupena ve formě volitelného předmětu nebo sekundárně jako pomůcka pro výpočty v jiných předmětech.

V jednotlivých lekcích se zaměříme na objasňování a procvičování vzorových příkladů partií středoškolské matematiky, které jsou při dalším studiu potřeba. Bude se jednat zejména o elementární funkce a jejich grafy, včetně různých posunů, jejich definiční obory a obory hodnot, úpravy výrazů, procvičování pravidel pro výpočty s mocninami a odmocninami, goniometrické výrazy a funkce, exponenciální a logaritmické rovnice apod.

Z učiva, které na středních školách není povinné, ale na jehož znalosti není třeba vysokoškolské matematiky, se budou procvičovat matice, rozklady polynomů, grafy kuželoseček (analytická geometrie). Toto učivo bude v hodinách matematiky na VŠPJ hojně využívané.

Všichni účastníci obdrží elektronický studijní materiál.

Termíny:

Z důvodu konání akce VŠPJ "Společná tvorba rozvrhu pro prváky" jsou kurzy z úterý 14. 9. přesunuty na náhradní termín.

 • Vyrovnávací kurz matematiky (dopolední)

  pondělí 13. 9., středa 15. 9., čtvrtek 16. 9., pátek 17. 9.

  9:00-13:30

  Dr. Pasáčková


 • Vyrovnávací kurz matematiky (odpolední)

  pondělí 13. 9., čtvrtek 16. 9., úterý 21. 9., čtvrtek 23. 9.

  13:30-18:00

  Dr. Kubišová

 • Vyrovnávací kurz matematiky (večerní)

  úterý 7. 9., čtvrtek 9. 9., úterý 14. 9., čtvrtek 16. 9., úterý 21. 9., čtvrtek 23. 9.

  18:00-21:00

  Mgr. Hanáček


 • Vyrovnávací kurz matematiky (večerní)

  pondělí 6. 9., středa 8. 9., pondělí 13. 9., pondělí 20. 9., středa 22. 9.

  17:30-21:05

  Dr. Dvořáková

Styl výuky: distanční (přes ZOOM - je potřeba dobré internetové připojení, mikrofon, reproduktory, případně kamera)

Kurzy se otevřou v případě naplněnosti, tj. 10-25 studentů.

Místo (link): bude upřesněno e-mailem nejpozději dvě hodiny před začátkem kurzu (Zapsaným studentům bude poslán vzkaz, který obdrží do školní e-mailové schránky.)

Přihlášky: přihlásit se je možno přes Informační systém VŠPJ - v horním menu nabídka "Podpůrné kurzy"

Pokud se z nějakého důvodu (nemoc, pracovní povinnosti aj.) rozhodnete na kurz nenastoupit, oznamte to na níže uvedený e-mail, aby na uvolněné místo mohl nastoupit náhradník. Děkujeme.

Studenti, kteří podají přihlášku na naši školu a zaplatí poplatek spojený s přihláškou, budou mít účast na přípravném kurzu zdarma.

Další informace poskytne Stanislava Dvořáková, e-mail: stanislava.dvorakova@vspj.cz


Ukázka vzorové 1. písemky z Matematiky 1 (prezenční forma): VZOROVÁ PRVNÍ PÍSEMKA
V písemce se mohou objevit i příklady na určení definičního oboru funkce, ukázka takových příkladů je zde: Definiční obor
Vypracovaná vzorová písemka (prezenční forma).

Materiály týkající se vlastností a grafů elementárních (základních) funkcí: funkce.pdf

Tento projekt je spolufinancován EU.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz